КОГА ПЕРФОРМАНСИТЕ ЗНАЧАТ

Постојано се фокусираме на едноставност, правовременост, корисност, ефикасност и достапност.

Започни Контакт

Консалтинг

Нашите консултантски услуги се фокусирани на критичните потреби на клиентите, започнувајќи од менаџмент, преку организација, технологија и трансформација.

Инженеринг

ИЦС Консалтинг Инженеринг обезбедува проектирање и изведба на телекомуникациски и ИТ системи кои вклучуваат говорен, податочен, радио и оптички транспорт.

Системска Интеграција

Крајните корисници, хиперагресивната конкуренција, барањата за брзо излегување на пазарот и регулативните промени засекогаш го променија начинот на кој операторите им пристапуваат на нивните корисници.

За Нас

Се стремиме да бидеме респектабилна и доверлива компанија, лидер на пазарот, која ќе биде долгорочен партнер на компаниите и институциите во областа на телекомуникациите и информатиката, нудејќи постојано најдобра услуга.

Корисници